Üye Merkezler Direktörler Toplantısı Hampton Hilton'da Yapıldı

Üye merkezlerin direktörlerinin katıldığı toplantı verimli geçti.

Toplantıda Ar-Ge Merkezi direktörlerinin bakış açısından ARGEMİP'ten beklentiler üzerine görüşler alındı.

Arama
Sitede arama yapmak için