Online Eğitimlerimize Bekliyoruz

Online eğitim ve toplantılarımız 2020 yılı boyunca devam edecektir.

Ar-Ge Merkezlerinde Kullanılan Problem Çözme Tekniklerine Bir Bakış

         Tarih: 25 Haziran 2020

          Saat: 14.00-15.30

        Eğitimci: Prof. Ruhi Kaykayoğlu

          Problem Tanımlama ve Çözüm Adımları Nelerdir?

          Geleneksel Yaklaşımlar: Avantajlar ve Dezavantajlar

          Problem Çözücülerin Geliştirmesi Gereken Beceriler

          Soru-Cevap

        ISO-56000 İnovasyon Yönetim Sistemi –Terimler Standartı Eğitimi

        Tarih:  6 Temmuz 2020

          Saat: 13.00-17.30

         Eğitimci: Müjgan Çetin

1. Oturum : 2 saat (2 oturum (40 dk ders + 10 dk soru-cevap +10 dk ara))

·             İnovasyon Yönetimi Standartı hazırlama çalışmaları

·       Çalışma grupları ile yapılan çalışmalar ve

·       Diğer ulusların çalışmaları

·       ISO-5600* standartlar serilerinin kapsamı ve tanıtımı

·       ISO-56000:2020 Tanımlar – terimler

·       ISO-56002:2019 Şartlar - Kılavuz

·       ISO/TR-56004:2019 İnovasyon yönetimi değerleme

·       ISO-56003 İnovasyon işbirliği yönetimi -Partner seçimi için araç ve metodlar

·  Devam eden standartlar (56005-Fikri haklar, 56007-Fikir yönetimi, 56008-KPI)

·    Mevzuat, OSLO Kılavuzu ve diğer dokümanlar ve tanımlar

2. Oturum : 2 saat (2 oturum 2*(40 dk ders + 10 dk soru-cevap +10 dk ara))

·       ISO/DIS 56000 İnovasyon Yönetimi  – Tanımlar terimler

o   Başlıca kavramlar ve tanımlar

§  İyileştirme –improvement ve inovasyon

§  Devolopment – geliştirme ve inovasyon

§  Buluş ve İnovasyon

§  Yaratıcılık ve İnovasyon

§  Ar-ge ve İnovasyon

§  İnovasyon yönetimi ve İnovasyon yönetim sistemi ve ilişkili diğer terimler

§  Başlıca inovovasyon yönetim sistem elemanları

·       İnovasyon çeşitleri ve dozu

§  Ürün inovasyonu

§  Süreç inovasyonu

§  Hizmet inovasyonu

§  Diğer inovasyon çeşitleri (pazarlama, organizasyon vb)

§  Arttırımsal / radikal inovasyon

·       İnovasyon yönetim sistemi prensipleri

·       Standarizasyon piramidi ve standartın yapısı ve HLS (High Level Structure)

   Ar-Ge Merkezleri İnovasyon Tekniklerinden Hangisini Kullanıyorsunuz?

            Tarih: 16 Eylül 2020

              Saar: 14.00-15.30

            Eğitimci: Prof. Ruhi Kaykayoğlu     

            İnovasyon Tanımı ve İnovasyon Gerçekleştirme Metodolojileri

             Ar-Ge Merkezleri İnovasyon Metodolojilerini Nasıl Kullanabilir?

             İnovasyon Kültürünün Yaygınlaştırılması Adımları

             Soru-Cevap

KAYIT VE BİLGİ İÇİN: bkalkandelen@argemip.org

Eğitim Katılım Formu

Arama
Sitede arama yapmak için