İnovasyon Eğitimi Yapıldı

Eğitim 15 Ekim 2020 tarihinde online olarak yapıldı.

Sabancı Üniversitesi tarafından verilen eğitimde inovasyon faaliyetlerinin kapsamı ile ilgili bilgilerin ve bu faaliyetlerin yönetimi konusundaki sistematik yaklaşımların bütünsel bir yapıda sunulması amaçlanmıştır.

Bu anlamda eğitime katılan firma temsilcilerine inovasyon ve inovasyon yönetiminin temelleri hakkında bilgi aktarılarak, bununla beraber firmaların iç süreçleri kapsamında inovasyon yönetimi yaklaşımını hangi alanlarda kullanabilecekleri ile ilgili bilgi ve deneyimler, etkileşimli olarak aktarılmıştır.

Arama
Sitede arama yapmak için