TRIZ İle Yaratıcı Problem Çözme Yaklaşımı

Eğitim 19-20 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Prof.Ruhi Kaykayoğlu'ndan TRIZ  Eğitimi

Eğitim Ücreti:
ARGEMİP üyesi merkez çalışanları için kdv dahil 649 TL., üye olmayan merkez çalışanları için kdv dahil 1.298 TL'dir.


TRIZ NE SAĞLAR?

 • Çalışanların   yaratıcılık   seviyelerinin yükseltilmesi,
 • İnovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi,
 • Buluşla  ve  fikri  mülkiyet  ile  sonuçlanacak  çalışma felsefesi,
 • Yüksek  problem  çözme  motivasyonunun   sağlanması,
 • Çalışanların   tavanlarını  bulması,
 • TRIZ  yaklaşımı  ile  rakipler  arasında  fark yaratılması.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.GÜN

BÖLÜM 1 FİRMALARDA İNOVASYON GERÇEKLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 • Geleneksel  Yaklaşımlar
 • Sistematik  İnovasyon

 BÖLÜM 2. FİRMALARIN PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NELERDİR?

 • Problem Çözme Adımları
 • Problem Çözme Teknikleri (Beyin fırtınası, 5N1K, Balık kılçığı, FMEA, İlişki Diyagramları, Pareto Analizi, Kontrol Tabloları, Altı Sigma gibi)
 • Yeni Yaklaşım TRIZ in yeri

 BÖLÜM 3. TRIZ YAKLAŞIMININ TEMELLERİ

 • TRIZ Metodunun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
 • TRIZ Yaklaşımının Temel Düşünme Modaliteleri Nelerdir?

 BÖLÜM 4. TRIZ ARAÇLARINA GENEL BİR BAKIŞ

 • TRIZ Araçlarının kısa kısa tanıtımı
 • TRIZ Çözümü İçin ISQ formatının Tanıtılması ve Örneklemeler

 BÖLÜM 5. ÇELİŞKİ MANTIĞI ve ÇELİŞKİ MATRİSİ ile ÇÖZÜMLER

 • Teknik Çelişkiler
 • Fiziksel Çelişkiler
 • 39 Çelişki Parametresi ve 39x39  Çelişki Matrisi
 • 40 TRIZ Buluş Şifreleri
 • Uygulamalar

2.GÜN
BÖLÜM 6. FAYDALI ve ZARARLI FONKSİYONLAR

 • Problem Alanındaki Faydalı Fonksiyonlar
 • Problem Alanındaki Zararlı Fonksiyonlar
 • Faydalı ve Zararlı Fonksiyonların İlişkilendirilmesi ve Şematik Gösterim
 •  Uygulamalar

 BÖLÜM 7. İDEALİTE ve KAYNAKLAR KAVRAMI

 • İdealite Kavramı
 • Kaynaklar ve Etkin Kullanımı
 • Uygulamalar

 LÜM 8 S-­‐EĞRİSİ ve DOKUZ PENCERE YAKLAŞIMLARI

 • Sistemde Ne zaman İnovasyon Yapmak Gerekiyor-­‐S Eğrisi Analizi
 • Sistemlerin Dünü-­‐Bugünü ve Yarını

 BÖLÜM 9 TRIZ BİLİMSEL ETKİLER KILAVUZU VE OPERATÖRLER

 • Bilimsel Etkiler Kılavuzu Kullanımı
 • Çok Kullanılan Problem Çözme Operatörleri

 LÜM 10 Su-­‐F TRIZ METODOLOJİSİ

 • Su-­‐F Yaklaşımınn Temelleri
 • 76 Standart Çözüm Metodları
 •  Örnekler

 BÖLÜM 11. PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI VE ARIZ

 • TRIZ Yaklaşımı İle Nasıl Problem Çözeriz?
 • TRIZ Çözümüne Algoritmik Yaklaşım-­‐ARIZ
 • TRIZ Yaklaşımı ile Patent Kapsamının Etrafından Dolanma Stratejisi
 • TRİZ ile çözümlerden örneklerin sunulması
Arama
Sitede arama yapmak için