Ar-Ge Merkezi Yönetiminde Yeni Trendler ve Ar-Ge Süreçleri Yönetimi

11-12 Ekim tarihlerinde Teknopark İstanbul'da gerçekleşen eğitim Prof. Ruhi Kaykayoğlu tarafından verildi.

1. Gün

BÖLÜM 1. FİRMA İÇİN KAZANDIRAN AR-GE MERKEZİ STRATEJİSİ YARATMAK NE DEMEKTİR?

 • Ar-Ge Strateji Konsepti Nedir?
 • Yeni Ar-Ge Stratejileri
 • Ar-Ge Stratejileri ve Endüstri 4.0 Ne Anlama Geliyor?
 • Ar-Ge Stratejisi Bileşenleri Nelerdir?

BÖLÜM 2. AR-GE STRATEJİSİ ve PROJE PORTFOLYOSU SİSTEMİ

 • Ar-Ge Stratejine Uygun Proje Portfolyo Sistemi Oluşturmak
 • Ar-Ge Stratejisi ve Firma Stratejik Planlama İlişkisi Nasıl Kurulur?

BÖLÜM 3. AR-GE  BİRİMİNDE YÖNETİMİNDE  YENİ ORYANTASYONLAR

 • Ar-Ge Merkezi Yönetimi Tarihçesi: Lineer Modelden Esnek Modele Geçiş
 • Yeni Nesil Ar-Ge Merkezi Yönetim Stratejilerileri ve Süreçler

        BÖLÜM 4. AR-GE ve İNOVASYON SÜREÇLERİ İLİŞKİSİ

 • İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri İlişkisi
 • Yaratıcı Beyinler Yaratmak ve Ar-Ge  Ekosistemi Oluşturmak

BÖLÜM 5. AR-GE SÜREÇLERİ ve FİKRİ MÜLKİYET FELSEFESİ

 • Buluş Yapma ve Fikri Mülkiyet
 • Patent Sistemleri
 • Patent Veri Tabanları Nelerdir?
 • Patent Yazmanın Ana Fikri

BÖLÜM 6. AR-GE MERKEZİ PROJE TÜRLERİ

 • Ar-Ge Merkezleri Misyonu ve Vizyonu Nedir?
 • Ar-Ge Merkezlerinde Proje Türleri Nasıl Tasniflenir:- Ofensif , - Defansif , - İmitasyon, - Fırsatçı
 • Patent Stratejine Göre Ar-Ge Projesi Sınıflama
  •  Proje İhtiyaç Analizi ve Fikirden Uygulamaya
  •  Ar-Ge Proje Fikrinin Oluşturma Yönetimi
  •  Ar-Ge Proje Seçme Yöntemi

BÖLÜM 7. AR-GE de TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KAVRAMLARI

 • Ar-Ge de Teknoloji Yönetimi
 • Teknoloji Yol Haritası
 • Teknoloji Tedarik Yaklaşımı
 • Teknoloji Auditi

2. Gün

BÖLÜM 8. AR-GE SÜRECİ ve ARAŞTIRICILAR

 • Ar-Ge Mühendisinin Görev ve  Sorumlulukları
 • Ar-Ge Mühendisinin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler
 • Ar-Ge Mühendisinin Kuruma Kattığı Değer

BÖLÜM 9. AR-GE BİRİM ORGANİZASYONU

 • Ar-Ge Birimi Organizasyonu
 • Ar-Ge Birimi Görev Tanımları
 • Ar-Ge Birimi Direktörü Sorumlulukları
 • Ar-Ge de Gruplar ve Görev Tanımları

BÖLÜM 10. AR-GE BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ

 • Ar-Ge Birimi Personel Yapısı Nasıl Olmalıdır?
 • Ar-Ge Personelinin Nitelikleri ve Sayılar: Proje Yönetimi İlişkisi
 • Ar-Ge Biriminde Yürütülen Projelerle Uyumlu Görevlendirme

BÖLÜM 11 AR-GE BİRİM İÇİ İLETİŞİM YÖNETİMİ

 • Ar-Ge İçi İletişim
 • Ar-Ge İçi Motivasyon
 • Ar-Ge Liderlik Modelleri

BÖLÜM 12 AR-GE BİRİMİ VERİMLİLİK VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

 • Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme Sistemi
 • Ar-Ge Merkezi Verimlilik Ölçme Araçları

BÖLÜM 13 AR-GE METODLARI

 • Bilimsel ve Teknik Araştırma metodları
 • Literatür Araştırma Teknikleri
 • Araştırma Planları Hazırlama
 • Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemler
 • Araştırma Verilerinin İstatiksel Analizi
 • Veri Gösterim Teknikleri

BÖLÜM 14 AR-GE SONUÇLARININ RAPORLANMASI

 • Araştırma Raporları Hazırlarken Nelere Dikkat Etmek Lazım ?
 • Etkin Ar-Ge Sonuçları Sunum Teknikleri

Arama
Sitede arama yapmak için